Tweedemonitor / Kamervraag / Het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompenHet niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14441Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen (ingezonden 31 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag van 20 juli 2018?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de fabrikant Medtronics stopt met de productie van implanteerbare insulinepompen zonder dat er reëel zicht is op een passend alternatief voor patiënten die afhankelijk zijn van deze pompen?

Vraag 3

Was u in 2017 op de hoogte van de aankondiging van Medtronics om per juni 2019 de productie af te bouwen? Zo ja, wat heeft u ondernomen om er zorg voor te dragen dat er op tijd een alternatief beschikbaar zou zijn?

Vraag 4

Deelt u de zorg van de Diabetesvereniging dat er niet op tijd een passend alternatief voorhanden is? Zo ja, bent u hierover in gesprek met de betreffende producent en de vereniging? Zo nee, op basis waarvan stelt u dat er wel op tijd een alternatief voorhanden zal zijn?

Vraag 5

Zijn er meer mensen zoals de in de uitzending aangehaalde diabetes type 1-patiënt die reeds zonder (werkende) implanteerbare insulinepomp zitten? Wat kunt u momenteel voor hen betekenen om hun zorgen weg te nemen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat het lot van diabetespatiënten type 1 wat betreft de toegang tot deze implanteerbare pompen, afhankelijk is van de bedrijfseconomische keuze van een producent? Zo ja, wat doet u eraan om dit te veranderen? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen

Het bericht ‘Multinationals niet langer grootste banenmotor, politie grootste werkgever’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken'

Het artikel ‘Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken’

Het bericht ‘Fintechs nog langer buitenspel door discussie tussen toezichthouders’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl