Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14413

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie» (ingezonden 27 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat roekeloosheid geen rol speelt bij ongeveer driekwart van de ongevallen en bij meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dat het haalbaar is om het aantal ongevallen met minimaal driekwart en het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal de helft te doen dalen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanuit haar stelselverantwoordelijkheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van spoorwegovergangen en dat het ministerie andere partijen zoals ProRail aan moet sturen indien nodig?

Vraag 5

Deelt u de mening dat geld geen rol mag spelen als het gaat om het verbeteren van de veiligheid?

Vraag 6

Deelt u de mening dat alle onbewaakte spoorwegovergangen zo snel mogelijk bewaakt of opgeheven moeten worden en dat er honderden bewaakte spoorwegovergangen veiliger gemaakt moeten worden? Zo ja, bent u bereid om hier uiterlijk aan het begin van het parlementaire jaar mee aan de slag te gaan?


X Noot
1

Telegraaf.nl, 26 juli 2018, «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie' (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2351366/spoorwegdoden-door-schuld-laks-ministerie)


Gerelateerd

Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat veel gemeenten laks omgaan met VN-verdrag

De uitreiking van de Excellentere Predicaten van het LAKS

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl