Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14413

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie» (ingezonden 27 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat roekeloosheid geen rol speelt bij ongeveer driekwart van de ongevallen en bij meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dat het haalbaar is om het aantal ongevallen met minimaal driekwart en het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal de helft te doen dalen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanuit haar stelselverantwoordelijkheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van spoorwegovergangen en dat het ministerie andere partijen zoals ProRail aan moet sturen indien nodig?

Vraag 5

Deelt u de mening dat geld geen rol mag spelen als het gaat om het verbeteren van de veiligheid?

Vraag 6

Deelt u de mening dat alle onbewaakte spoorwegovergangen zo snel mogelijk bewaakt of opgeheven moeten worden en dat er honderden bewaakte spoorwegovergangen veiliger gemaakt moeten worden? Zo ja, bent u bereid om hier uiterlijk aan het begin van het parlementaire jaar mee aan de slag te gaan?


X Noot
1

Telegraaf.nl, 26 juli 2018, «Spoorwegdoden door schuld laks ministerie' (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2351366/spoorwegdoden-door-schuld-laks-ministerie)


Gerelateerd

Het bericht ‘Spoorwegdoden door schuld laks ministerie'

Het bericht dat veel gemeenten laks omgaan met VN-verdrag

De uitreiking van de Excellentere Predicaten van het LAKS

Het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?’

De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl