Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de NPO gaat experimenteren met nasynchronisatie van buitenlandse seriesHet bericht dat de NPO gaat experimenteren met nasynchronisatie van buitenlandse series

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14393Vragen van de leden Sneller en Van Meenen (beiden D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat de NPO gaat experimenteren met nasynchronisatie van buitenlandse series (ingezonden 26 juli 2018).

Vraag 1

Kent u de berichten «NPO gaat experimenteren met nasynchronisatie»1 en «Nasynchronisatie: niet aan beginnen, zeggen taalexperts»?2

Vraag 2

Wat is uw betrokkenheid geweest bij de totstandkoming van dit experiment?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het feit dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat experimenteren met het nasynchroniseren van een Duitse serie?

Vraag 4

Klopt het dat de NPO van plan is meer buitenlandse series te voorzien van nasynchronisatie? Kunt u toelichten wat de omvang van deze experimenten zal zijn?

Vraag 5

Kunt u toelichten wat de meerwaarde van nasynchronisatie van series in andere talen zou zijn?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de kritiek van taal- en onderwijsdeskundigen op de experimenten, die stellen dat nasynchronisatie een negatief effect kan hebben op begrip van onbekende talen en haaks staat op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, waar kinderen juist zoveel mogelijk in aanraking gebracht worden met de te leren taal? In hoeverre bent u het eens met de stelling dat nasynchronisatie niet bijdraagt aan de kennis van buurtalen Frans en Duits?

Vraag 7

Welke effecten op het aanleren van andere talen zijn u bekend uit landen waar nasynchronisatie op grotere schaal wordt toegepast?

Vraag 8

Kunt u nader uitleggen op basis van welke methode(s) en criteria dit experiment zal worden geëvalueerd, en wat uw betrokkenheid bij die evaluatie en de beslissing over een eventueel vervolg zal zijn?


Gerelateerd

Het bericht dat de NPO gaat experimenteren met nasynchronisatie van buitenlandse series

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

De toekomstplannen van de NPO

De werkwijze van het NPO-fonds

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl