Tweedemonitor / Kamervraag / De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd KoninkrijkDe gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14249

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), AnneMulder (VVD) en Asscher (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van het no deal-scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (ingezonden 19 juli 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de enigszins chaotische situatie in de Britse regering met negen afgetreden bewindspersonen de afgelopen week en de daardoor toegenomen kans op een no deal-scenario?

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het feit dat de Europees toezichthouder voor de financiële sector nu partijen vraagt zich voor te bereiden op het no deal-scenario?1

Vraag 3

Begrijpt u dat ook de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de Britse burgers in de EU feitelijk gedwongen worden zich voor te bereiden op een no deal-scenario?

Vraag 4

Ziet u mogelijkheden om er samen met alle huidige 28 EU-lidstaten voor te zorgen dat de deal over burgerschap wordt vastgelegd en dat hij uitgevoerd wordt in alle Brexitscenario’s inclusief het no deal-scenario? (Als het antwoord op deze vraag een ondubbelzinnig ja is, hoeft u de vragen hieronder niet te beantwoorden.)

Vraag 5

Welk perspectief hebben gemengde Nederlands/Britse stellen om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen en werken onder het no deal-scenario?

Vraag 6

Klopt het dat de Britse regering, behalve veel goede intenties, geen enkele garantie geboden heeft over verblijfsrechten (settled status) voor EU-burgers in het VK in het geval van een no deal-scenario?

Vraag 7

Voor welke datum moet een gehuwd Brits/Nederlands koppel bij een no deal-scenario en een no deal-Brexit in maart 2019 naar Nederland komen, waarbij de Britse partner een verblijfsstatus krijgt zonder inburgeringscursus? Acht u het redelijk dat zij dus zeer snel na maart 2019 een besluit moeten nemen? Zo nee, wilt u de termijn dan verlengen?

Vraag 8

Kunt u aangeven welke acties andere landen (Duitsland, Frankrijk, België) ondernemen voor hun burgers in het VK?

Vraag 9

Bent u bereid om bij de ambassade en de consulaten van Nederland in het VK een helpdesk in te richten voor Nederlandse burgers in het VK, waar ze antwoord kunnen krijgen op hun zeer specifieke vragen rondom verblijfsrechten in Nederland en in het VK voor henzelf, hun partners en hun minderjarige en meerderjarige kinderen?

Vraag 10

Bent u bereid om in augustus of september met een niet-vertrouwelijke brief de Kamer te informeren over alle aspecten van burgerschap en het no deal-scenario?

Vraag 11

Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?


X Noot
1

https://fd.nl/beurs/1261602/eu-waakhond-tegen-financiele-sector-bereid-je-voor-op-no-deal-brexit, EU-waakhond tegen financiële sector: bereid je voor op «no deal»-brexit, financieel dagblad


Gerelateerd

De gevolgen van het no deal -scenario voor Nederlandse en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘EU waarschuwt luchtvaart voor verlies vliegrechten bij Brexit zonder deal’

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Regels en procedures die mogelijk onderzoek van gentherapie hinderen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl