Tweedemonitor / Kamervraag / De bestuurlijke impasse op BonaireDe bestuurlijke impasse op Bonaire

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14222

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke impasse op Bonaire (ingezonden 18 juli 2018).

Vraag 1

Deelt u de mening dat de bestuurlijke impasse op Bonaire te lang duurt, gezien uw bevindingen in uw brief1?

Vraag 2

Wat is de basis van uw vertrouwen dat er nu wel voortvarend werk zal worden gemaakt van het werk van de eilandsraad en de gedeputeerden op Bonaire?

Vraag 3

Deelt u de mening dat iedere door Nederland geïnvesteerde euro er één teveel is, zolang de bestuurlijke taken door gedeputeerden en eilandsraad worden verwaarloosd?

Vraag 4

Bent u bereid, met inachtneming van artikel 232 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in te grijpen in het bestuur door tijdelijk bevoegdheden van gedeputeerden en eilandsraad aan de gezaghebber over te dragen en hem daarmee de kans te bieden de bestuurlijke surplace daadkrachtig te doorbreken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

2018Z14169 | Verslag bezoek benedenwindse eilanden (Curaçao, Aruba en Bonaire van 30 juni 2018 tot en met 4 juli 2018)


Gerelateerd

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

De bestuurlijke impasse op Bonaire

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl