Tweedemonitor / Kamervraag / De toename van suïcide onder kinderenDe toename van suïcide onder kinderen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14185

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van suïcide onder kinderen (ingezonden 17 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel uit het Algemeen Dagblad waaruit blijkt dat het aantal suïcides onder jongeren in een jaar tijd drastisch gestegen is?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of deze toename van het aantal suïcides een incident is, of een structureel karakter heeft? En deelt u de mening dat onderzocht moet worden hoe de toename verklaard kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u hierop ondernemen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat vooral ook gekeken moet worden hoe somberheidsklachten vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden?

Vraag 4

Bent u van plan om projecten waarbij somberheidsklachten worden aangepakt, toe te voegen aan de agenda voor het Transformatiefonds? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 5

Bent u bekend met het STORM-project (Strong Teens and Resillient Minds) van GGZ Oost Brabant, gemeenten, scholen en het Trimbos-instituut in Noordoost Brabant?3

Vraag 6

Bent u van mening dat pilots, zoals het STORM-project, ondersteuning verdienen en eventueel uitgerold zouden kunnen worden over een groter gebied? Hoe denkt u daar vervolg aan te geven?

Vraag 7

Wat zijn de uitkomsten van het gesprek dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gehad met Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Welke (vervolg)afspraken zijn tijdens dit gesprek gemaakt?4

Vraag 8

Wat is uw reactie op het nieuws dat Instagram niets blijkt te doen aan Nederlandse accounts die zelfmoord verheerlijken? Bent u bereid om hier actie tegen te ondernemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?5


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 3 juli 2018, «Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen».

X Noot
5

RTL-nieuws, 3 juli 2018, «Instagram doet niets aan Nederlandse accounts die zelfmoord verheerlijken».


Indiener

René Peters (CDA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 4323 )

Publicatiedatum
17 Juli 2018Gerelateerd

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampen

Het rapport ‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders’

Het bericht dat Jeugdzorg het kabinet verzoekt twee IS-kinderen uit Syrië terug te halen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl