Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14154Vragen van de leden De Jong en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Pensioenfondsen dicht bij korten» (ingezonden 16 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Pensioenfondsen dicht bij korten»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk en onacceptabel is dat, terwijl pensioenfondsen een buffer hebben van 1.300 miljard euro, er kortingen dreigen voor miljoenen Nederlanders?

Vraag 3

Wanneer gaat u nu eens inzien dat door het hanteren van onnodig lage rekenrentes pensioenfondsen zich onterecht arm moeten rekenen, met als gevolg dat pensioendeelnemers al jaren door uitblijven van indexatie en dreiging van kortingen de dupe zijn? Bent u bereid ervoor te zorgen dat pensioenfondsen voortaan kunnen rekenen met een realistische rekenrente om onnodige kortingen te voorkomen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het korten op pensioenen absoluut niet aan de orde zou moeten zijn? Zo ja, bent u bereid u hiertegen te verzetten en alles in het werk te stellen om pensioenkortingen te voorkomen? Zo neen, waarom niet?


Gerelateerd

Schadelijke beleggingen van pensioenfondsen.

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl