Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat isHet bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13917

2018Z13917

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is. (ingezonden 10 juli 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Uren leuren langs instanties; Wie vergoedt de hulp bij eten en drinken?’1)

2
Deelt u de mening dat goede en gezonde voeding van belang is, zeker voor kwetsbare ouderen? Erkent u daarom dat het leveren van maaltijdondersteuning bij kan dragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen?

3
Deelt u de mening dat opmerkingen zoals: “als iemand nog zelf de lepel naar zijn mond kan brengen dan wordt maaltijdondersteuning niet vergoed” onwenselijk zijn, bijvoorbeeld met het oog op demente mensen zolang als zij zelf willen gezond en verantwoord thuis te laten wonen?

4
Welke instantie is, binnen welk wettelijk regime, wanneer verantwoordelijk voor het leveren van maaltijdondersteuning? Deelt u de mening dat situaties zoals die zich op dit moment voordoen, waarbij wijkverpleegkundigen en mantelzorgers zowel bij de gemeente als de zorgverzekeraar tegenstrijdige reacties krijgen, zeer onwenselijk zijn?

5
Bent u ook van mening dat wanneer bij vergelijkbare cliënten de ene zorginstelling de maaltijdondersteuning wel levert terwijl een andere instelling deze ondersteuning niet levert dit onwenselijk is?

6
Deelt u de mening dat de cliënt, haar of zijn ondersteunings- en zorgvraag en hoe de cliënt het best geholpen is, centraal zouden moeten staan in plaats van het wettelijke systeem? Hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze gedachte waarbij de cliënt centraal staat in de praktijk wordt gebracht?

7
Bent u bereid om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om te komen tot heldere afspraken over wie vanuit welk wettelijk regime wanneer verantwoordelijk is voor het leveren van maaltijdondersteuning, zodat situaties zoals beschreven in het artikel zich niet meer voordoen? Zo ja, wanneer kunt u de Kamer op de hoogte stellen van deze afspraken? Zo nee, waarom niet?

1) https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/uren-leuren-langs-instanties-wie-vergoedt-de-hulp-bij-eten-en-drinken


Gerelateerd

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht van het CBS “Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis”

Het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is

Het bericht ‘Kabinet laat Caribische ouderen achter in ‘mensonwaardig bestaan’’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

Het bericht ‘Honderden ouderen in Caribisch Nederland hebben nauwelijks te eten’

Ouderen in het aardbevingsgebied

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl