Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Leren van geweld’Het bericht ‘Leren van geweld’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13914

2018Z13914

Vragen van de leden Van Dam (CDA), Arno Rutte (VVD) en Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Leren van geweld’. (ingezonden 10 juli 2018)

1
Kent u het bericht: ‘Leren van geweld’? 1)

2
Herkent u de in dit interview geschetste casus waarin beschreven wordt dat een politieman ontslagen is van rechtsvervolging, maar vervolgens geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer kan aanvragen en ook niet langer naar Amerika kan reizen? Deelt u de mening dat deze consequenties voor het privéleven van de betrokken ambtenaar zeer ongewenst en oneerlijk zijn? Kunt u aangeven of het hier om een enkele casus gaat of dat dit vaker voorkomt?

3
Is het juist dat de nieuwe voorstellen ten aanzien van de afdoening van geweldstoepassing door politiemensen geen betekenis zal hebben voor zaken die voorafgaand aan de inwerkingtreding van die nieuwe voorstellen zich hebben voorgedaan?

4
Ziet u mogelijkheden te bevorderen dat politiemensen die ontslagen zijn van rechtsvervolging in verband met door hen in het kader van hun beroepsuitoefening toegepast geweld gevrijwaard worden van consequenties zoals het niet verkrijgen van een VOG dan wel beperking in reismogelijkheden? Bent u bereid deze mogelijkheden met terugwerkende kracht toe te passen?

1) ‘Blauw nr. 03’, Juni 2018


Gerelateerd

Het bericht dat Pim wil en kan leren, maar niet naar vwo mag

Het bericht ‘Leren van geweld’

Het bericht ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’

Het bericht dat vermogensbeheerders en grootaandeelhouders zich niet laten leiden door de dividendbelasting voor investeringen in Nederlandse bedrijven

De berichten ‘Scholingsplan dure grap’, ‘Opleidingsfondsen nodig voor een leven lang leren’ en ‘O&O-organisaties krijgen werknemers in de schoolbanken’

Achterblijvende lonen

Het bericht ‘Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum’

Leerlingen uit het speciaal onderwijs die willen doorleren maar vastlopen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl