Tweedemonitor / Kamervraag / Bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’Bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13913

2018Z13913

Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’. (ingezonden 10 juli 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken ’? 1) Wat is uw reactie op dit bericht?

2
Deelt u de mening dat dergelijke zelfcensuur van een hogeronderwijsinstelling niet past in de Nederlandse samenleving, de vrije wetenschap hindert en dat onderwijsinstellingen gevoelige zaken juist bespreekbaar zouden moeten maken in plaats van te politiseren? Zo nee, waarom niet?

3
Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van Saxion om voornoemde overwegingen toe te lichten met als doel toekomstige misstanden te voorkomen?

4
Wordt er op meer hogeronderwijsinstellingen censuur toegepast bij gevoelige onderwerpen? Zo ja, kunt u hierover uitweiden en aangeven hoe u zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap denkt te voorkomen en terugdringen conform de aangenomen motie Tielen/Van der Molen 2)? Zo nee, hoe kunt hier zeker van zijn?1) https://www.telegraaf.nl/video/2270473/hogeschool-censureert-uit-angst-voor-boze-turken

2) Kamerstuk 29338, nr. 179


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Omtzigt en Van der Molen (CDA), ingezonden 10 juli 2018 (vraagnummer 2018Z13907)


Gerelateerd

Bericht ‘Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken’

De berichten 'VEH: Huishoudens betalen 'onredelijk veel' waterschapsbelasting’ en ‘Succesje voor honderden boze boeren: waterschapsbelasting minder fors omhoog’

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Het artikel ‘Boze gasleveranciers stellen staat aansprakelijk voor kosten inkoop gasverliezen’

Het bericht dat Hogeschool Utrecht het stakingsrecht ondermijnt

De vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool

Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

Een bericht van Hogeschool InHolland op Facebook

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl