Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenenDe berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13732

2018Z13732

Vragen van de leden Kuik (CDA), Omtzigt (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen (ingezonden 6 juli 2018)

1

Bent u bekend met het bericht “EU aid not reaching Yazidi in northern Iraq, says NGO”? 1)

2

Bent u bekend met het feit dat gelden van de Europese Unie (EU) niet aankomen op plaats van bestemming in Noord-Irak?

3

Kunt u specificeren waar de 350 miljoen euro, welke gereserveerd is door de EU om yezidi’s te helpen, voor bedoeld is?

4

Hoeveel heeft Nederland bijgedragen aan deze 350 miljoen euro?

5

Op welke wijze kan het Nederlandse parlement deze EU-uitgaven beter controleren?

6

Hoe kan de situatie worden verbeterd, waarbij het geld uiteindelijk niet op de juiste plek terecht komt vanwege corrupte autoriteiten? Welke rol kan Nederland daarin spelen?

7

Kunt u de berichten bevestigen dat naast de yezidi’s ook christenen moeilijk bereikt worden met hulpmiddelen? Kunt u aangeven in hoeverre hulp christenen weet te bereiken?

8

Kunt u aangeven welke hulp Nederland heeft verschaft aan de slachtoffers van ISIS in de afgelopen vijf jaar? Kunt u heel precies aangeven waar deze hulp terecht gekomen is?

9

Bent u van mening dat de slachtoffers van ISIS (moslims, yezidi’s, christenen, enzovoorts) voldoende worden ondersteund?

10

Bent u van mening dat deze situatie vraagt om specifiek beleid op minderheden als christenen en yezidi’s in Irak?

11

In hoeverre zou de organisatie Caritas een partner kunnen zijn voor Nederland in de wederopbouw van Noord-Irak, aangezien zij wel hulp zouden weten te realiseren?

12

Heeft u onlangs, tijdens uw werkbezoek aan Irak, soortgelijke geluiden over de afwezigheid van hulp vernomen?

13

Bent u op de hoogte van de situatie in de Noord-Iraakse stad Sinjar? Welke noden zijn volgens u daar het meest nodig? Zijn er ook andere hulpprogramma’s actief dan die van de EU?

14

Kunt u daarbij specifiek aangeven wat de internationale gemeenschap op dit moment doet om de 3200 al in 2014 uit Sinjar ontvoerde yezidi vrouwen en kinderen te bevrijden? 2)

15

Welke rol spelen de yezidi’s volgens u in de wederopbouw van (Noord-)Irak? Welke rol wordt hen door de Iraakse autoriteiten toebedeeld?

16

Zijn er Nederlandse niet-gouvernementele organisaties actief in Noord-Irak? Zo ja, welke?

17

Hoeveel middelen heeft Nederland momenteel gereserveerd voor hulp aan Noord-Irak en specifiek voor de yezidi’s?

18

Hoe, wat en waar gaat u de extra middelen beschikbaar stellen voor Irak, zoals gesteld in het nota-overleg van 28 juni 2018?

19

Kunt u een overzicht geven van met EU-gelden gerealiseerde projecten in Noord-Irak gedurende de afgelopen vijf jaar?

20

Kunt u een overzicht geven van met Nederlandse gelden gerealiseerde projecten in Noord-Irak gedurende de afgelopen vijf jaar?

21

Kunt u bij de uitvoering van de motie-Voordewind/Kuik deze situatie en de beantwoording van deze vragen meenemen? 3)

1) https://euobserver.com/migration/142272

2) https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2018/05/26/we-can-do-more-to-help-yazidis-and-other-victims-and-survivors-of-religious-persecutions/

3) Motie 34952-15, van de leden Voordewind en Kuik over werken aan wederopbouw en terugkeer van ontheemden naar Noord-Irak (aangenomen 3 juli 2018)


Gerelateerd

De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

De vernieling van graven van christenen in Turkije

De moorden op Nigeriaanse christenen door Fulani militanten en Boko Haram

Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

De ranglijst christenvervolging 2019 uitgebracht door ‘Open Doors’

Het bericht dat christenen in Noord-Irak bedreigd worden door sjiitische milities

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl