Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppenHet bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13552

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen (ingezonden 5 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Knesset passes «pay to slay» law»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de overwegingen en doelstellingen van de Knesset omtrent deze wet, die erop gericht is de Palestijnse Autoriteit ervan te weerhouden salarissen te betalen aan veroordeelde Palestijnse terroristen?

Vraag 3

Kunnen de maatregelen van het Amerikaanse Congres en van de Australische regering tegen terrorismesalariëring rekenen op uw sympathie en/of steun?

Vraag 4

Wat hebben de gesprekken in bilateraal en multilateraal verband, waarin Nederland bezwaar heeft aangetekend tegen het systeem van betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan Palestijnse terroristen op basis van de duur van de detentie, concreet opgeleverd?

Vraag 5

In hoeverre zijn de betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families op dit moment inderdaad transparant en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte?

Vraag 6

Beaamt u dat het, in navolging van de Verenigde Staten en Australië, tijd is voor Nederland om de geldstromen naar de Palestijnse Autoriteit te bevriezen zolang het systeem van betalingen niet aangepast is, en ook in Europees verband soortgelijke stappen te bepleiten?


Gerelateerd

Het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen

Banden tussen BDS en terroristen

De aanval van het Israëlische leger op Palestijnse betogers langs de grens tussen Gaza en Israël

Een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

Vervolging van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Opgesloten terrorist moet kunnen verdienen’

Nederlandse kritiek op vermeende onderdelen van het Israëlische regeerakkoord

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl