Tweedemonitor / Kamervraag / De aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NLDe aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z13274

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over de aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL (ingezonden 4 juli 2018).

Vraag 1

Bent u het eens met de stelling dat in afwachting van de behandeling van de instellingswet en de statutaire oprichting van Invest-NL geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden door het kabinet?

Vraag 2

Betreft de benoeming van de heer W. Bos als beoogd voorzitter van de raad van bestuur (CEO) van Invest-NL1 een onomkeerbare stap?

Vraag 3

Hoe verhoudt deze stap zich tot de conceptstatuten van Invest-NL, waarin wordt bepaald dat de Raad van Commissarissen de voorzitter van de Raad van Bestuur zal benoemen?

Vraag 4

Bent u van mening dat de selectie van de heer Bos het resultaat is van een open en eerlijk verlopen sollicitatieproces? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de middelen die zijn ingezet om geschikte kandidaten te vinden en kunt u toelichten waarom specifiek voor deze methoden is gekozen?

Vraag 5

Met hoeveel kandidaten is gesproken, en volgens welke selectiecriteria is de heer Bos geselecteerd als meest geschikte kandidaat?

Vraag 6

Heeft de heer Bos actief gesolliciteerd op deze functie of is hij eerst hiervoor gevraagd?

Wanneer was het eerste contact tussen een vertegenwoordiger van de rijksoverheid en de heer Bos over deze functie?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de heer Bos nog maar recent twee grote en omstreden projecten heeft afgerond waarvan de uitkomsten onzeker zijn (de fusie tussen het VUmc en het AMC en het aantrekken van het European Medicine Agency) en waarvan hij de uitwerking nu niet zelf kan begeleiden?

Vraag 8

Waarom vindt u het acceptabel dat de heer Bos vanaf oktober als ambtenaar meer zal verdienen dan de Minister-President? Was de heer Bos niet bereid om deze functie voor een lager salaris te vervullen?


Gerelateerd

Het bericht 'Wouter Bos over Invest-NL: voor minder dan 5 miljoen hoef je hier niet aan te kloppen'

De aanstelling van Wouter Bos als bestuursvoorzitter van Invest-NL

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het ‘per ongeluk’ kappen van een beschermd bos en het kappen van bomen in het broedseizoen

Het bericht ‘Bestuursvoorzitter Ton Ruikes weg bij ZGT’

Studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen.

De massale kap van Nederlandse bossen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl