Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’Het bericht ‘Kustwacht Bonaire niet versterkt’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z12431

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Kustwacht Bonaire niet versterkt» (ingezonden 26 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Kustwacht Bonaire niet versterkt»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten wat gezaghebber Edison Rijna precies aan het kabinet heeft verzocht?

Vraag 3

Welke problemen die Bonaire zou ondervinden van Venezolaanse migranten worden bedoeld? Kunt u bij de toelichting de conclusies van het genoemde verslag van de Raad van de Rechtshandhaving over het jaar 2017 betrekken?

Vraag 4

Klopt de bewering dat de kustwacht voor de kust van Bonaire meer vaaruren zou maken? Betreft het preventieve patrouilles of zijn er meer vaartuigen met Venezolaanse migranten voor de kust van Bonaire gesignaleerd? Zo ja, hoeveel?

Vraag 5

Zijn er schattingen over het aantal Venezolanen dat nu op Bonaire – en dus in het Caribische deel van Nederland – verblijft?

Vraag 6

Deelt u de mening dat problemen ten gevolge van de Venezolaanse crisis in en rondom Bonaire extra aandacht verdienen, aangezien deze Nederland direct raken? Zo ja, hoe geeft het kabinet hier invulling aan?


X Noot
1

Amigoe, 20 juni 2018


Indiener

André Bosman (VVD)


Gericht

Raymond Knops (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


descriptionAccess ( 3993 )

Publicatiedatum
26 Juni 2018Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 325
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl