Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z12423

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven» (ingezonden 26 juni 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven»?1 Wat is uw reactie op dit artikel?

Vraag 2

In hoeverre kan «no cure no pay» in de advocatuur gunstige gevolgen hebben voor de kosten van de advocatuur en voor de toegang tot het recht?

Vraag 3

Kunt u een overzicht geven van andere Europese landen die geen verbod op «no cure no pay» hebben? Wat zijn de effecten in die landen op de kosten van de advocatuur en de toegang tot het recht?

Vraag 4

Hoe verloopt de proef die momenteel loopt over «no cure no pay» bij letselschade- en overlijdensschadezaken? Klopt het dat deze proef per 1 januari 2019 stopt? Bent u bereid de proef voort te zetten?

Vraag 5

Zou «no cure no pay» ook bij andere rechtsgebieden nuttig kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Trouw, 19 juni 2018


Gerelateerd

Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Het bericht ‘Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl