Tweedemonitor / Kamervraag / Een nieuw datalek bij Mossack FonsecaEen nieuw datalek bij Mossack Fonseca

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z12169

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA), Snels (GroenLinks), Van Weyenberg (D66), Omtzigt (CDA), Lodders (VVD) en Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over een nieuw datalek bij Mossack Fonseca (ingezonden 22 juni 2018).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het artikel «Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek»?1

Vraag 2

Op welke manier, in welke mate en op welke termijn zal de Belastingdienst de nieuwe data gaan gebruiken om de aanpak van belastingontwijking of -ontduiking te intensiveren?

Vraag 3

Klopt het dat de Panama Papers van mei 2016 inmiddels 6,2 miljoen euro aan aanslagen heeft opgeleverd? Hoe verhoudt zich dat tot de kosten, zijnde de personele inspanning om belasting te kunnen heffen? Leidt dit tot een positieve business case?

Vraag 4

Kunt u een meerjarenoverzicht geven van kosten en opbrengsten van data-analyse op het gebied van belastingontwijking of -ontduiking?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken rondom de versterking van de informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst, zoals in het regeerakkoord is afgesproken?

Vraag 6

Wanneer stuurt u de Kamer een uitgewerkte business case toe, zoals in het regeerakkoord is afgesproken?

Vraag 7

Wat zijn de kosten en opbrengsten van de inzet van capaciteit op bestrijding van ontwijken van belasting met behulp van buitenlandse rechtspersonen die zijn opgezet met behulp van Nederlandse adviseurs? Wordt dit werk ook in de business case betrokken?

Vraag 8

In hoeverre raakt de uitstroom van personeel bij de Belastingdienst het werk van de data- en informatiespecialisten alsmede de fiscalisten die met dit werk bezig zijn? Kan dit ook in de business case worden meegenomen?


Indiener

Eppo Bruins (CU)

Pieter Omtzigt (CDA)

Renske Leijten (SP)

Bart Snels (GL)

Henk Nijboer (PvdA)

Helma Lodders (VVD)

Steven van Weyenberg (D66)


Gericht

Menno Snel (D66)


descriptionAccess ( 3962 )

Publicatiedatum
22 Juni 2018Gerelateerd

Een nieuw datalek bij Mossack Fonseca

Het datalek van het Donorregister

Het datalek bij Jeugdzorg waardoor dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt

Het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse Jeugdzorg’

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Recente berichtgeving omtrent het Marginal da Corimba-project in Angola

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl