Tweedemonitor / Kamervraag / Het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-MensenrechtenraadHet vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z12165

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad (ingezonden 22 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «U.S. withdraws from U.N. Human Rights Council over perceived bias against Israel»?1

Vraag 2

Hoe waardeert u de achterliggende kritiek van de Verenigde Staten (VS) op de VN-Mensenrechtenraad als een organisatie die vooringenomen kritisch is jegens Israël en notoire mensenrechtenschenders als lid toelaat?

Vraag 3

Beaamt u dat mensenrechten op deze manier niet bevorderd, maar veeleer ondermijnd worden?

Vraag 4

Beaamt u dat lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad, met als reden het behoud van invloed en inspraak tegenover lidstaten die als notoire mensenrechtenschenders bekend staan, ook bij kan dragen aan het legitimeren van ongeloofwaardig en eenzijdig mensenrechtenbeleid?

Vraag 5

Wat is door de VS, Nederland en andere (voormalig) leden van dit VN-orgaan gedaan om genoemde tekortkomingen van de VN-Mensenrechtenraad te beëindigen?

Vraag 6

Welke stappen overweegt Nederland naar aanleiding van de beslissing van de VS? Bent u bereid om de VS, ook in VN-verband, bij te vallen, en de opportuniteit van een mogelijk toekomstig Nederlands lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad te heroverwegen?


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Joël Voordewind (CU)

Raymond de Roon (PVV)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 3955 )

Publicatiedatum
22 Juni 2018Gerelateerd

Het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat de VN een zwarte lijst gepubliceerd heeft van bedrijven die zakendoen in Israëlische nederzettingen

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

De gevolgen van het inreisverbod van de Verenigde Staten voor werknemers van ASML

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl