Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weertHet bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z12040

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat één op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert (ingezonden 21 juni 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het bij één op de acht universitaire masteropleidingen onmogelijk is om als hbo-student een master te volgen?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de situatie waarbij een flink aantal masteropleidingen geen of beperkt toegang biedt tot een schakelprogramma voor toegang tot de masteropleiding en soms ook expliciet vermelden geen toegang te bieden aan hbo-studenten?

Vraag 3

In welke mate is dit strijdig met wetgeving over het aanbod van schakeltrajecten tussen opleidingen waaronder die tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs (wo), of strijdig met de geest waarin eerder dergelijke wetgeving is vastgesteld en waarbij hbo'ers moeten kunnen doorstromen naar het wo?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het noodzakelijk is dat hbo'ers een dergelijke overbruggingsroute kunnen krijgen richting een wo-master in het kader van doorstroom en stapelmogelijkheden en dat het niet of onduidelijk aanbieden van dergelijke trajecten daar niet aan bijdraagt? Zo ja, wat betekent dit voor uw signaal richting deze opleidingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de wo-instellingen om hierin verbetering en verduidelijking aan te brengen, zodat hbo'ers er zeker van zijn dat zij na een afgeronde hbo-opleiding een passend schakeltraject kunnen volgen richting een wo-master? Zo, nee waarom niet?


X Noot
1

«Universiteiten maken het hbo’ers lastig: Eén op de acht weert ze in masters», Trouw 18 juni 2018 – https://www.trouw.nl/home/een-op-de-acht-universitaire-masters-weert-hbo-studenten~a920c6f8/


Gerelateerd

Het bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen

Het bericht dat één op de acht universitaire opleidingen hbo-studenten weert

Asielzoekers in Weert

Het goederenvervoer tussen Hamont, Budel en Weert

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl