Tweedemonitor / Kamervraag / Het project Over de Maas en VonkelplasHet project Over de Maas en Vonkelplas

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11909

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het project Over de Maas en Vonkelplas (ingezonden 20 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de actuele situaties rond de projecten «Over de Maas» en «Vonkelplas» in Alphen en Dreumel?

Vraag 2

Hoe verhouden deze projecten zich tot de eerder Kamerbreed geuite zorgen met betrekking tot zandafgravingen, natuurontwikkeling en het storten van vervuild baggerslib?

Vraag 3

In hoeverre hebben de betrokken lagere overheden voldoende mogelijkheden met betrekking tot mankracht, expertise en juridische middelen, om de uitvoering en alle wettelijke bepalingen te controleren en te handhaven?

Vraag 4

Zijn de afspraken en bepalingen in Alphen en Dreumel in lijn met de ambities van de Staatssecretaris, zoals in het debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland van 14 juni besproken? Zo nee, zijn er nieuwe afspraken mogelijk?

Vraag 5

Vormt de verlenging van het contract een bedreiging voor de archeologische artefacten die mogelijk nog in de grond zitten? Zijn hier afspraken over gemaakt?


Indiener

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 3906 )

Publicatiedatum
20 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Over de Maas is transparant, maar alleen tot op zekere hoogte’

Het project Over de Maas en Vonkelplas

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Vattenfall mag in de Maas doorgaan met massaal vermalen van vissen´

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Granuliet

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl