Tweedemonitor / Kamervraag / Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en RuslandGezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11500

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland (ingezonden 15 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Turkey proposes Russia «joint production of S-500 missiles»»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Republiek Turkije een voorstel heeft gedaan aan de Russische Federatie om gezamenlijk S500-raketten – die onder andere ballistische raketten kunnen onderscheppen – te produceren?

Vraag 3

Heeft de NAVO, bijvoorbeeld bij monde van de secretaris-generaal, of NAVO-bondgenoten reeds gereageerd op het Turkse voornemen?

Vraag 4

Hoe verhoudt het Turkse voornemen zich tot in NAVO-verband gemaakte afspraken over ontwikkeling of productie van dergelijk materieel (met niet-bondgenoten)?

Vraag 5

Deelt u de zorg dat dergelijke samenwerking zowel de eenheid als de afschrikkingskracht van het NAVO-bondgenootschap zou kunnen ondermijnen?

Vraag 6

Kunt u zich herinneren dat de ambtsvoorganger van de Minister van Buitenlandse Zaken op 15 november 2018 in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de S400-systemen liet weten dat «Nederland noch de NAVO formeel [is] geïnformeerd over een overeenkomst met Rusland»?2 Zijn de NAVO en/of Nederland inmiddels wel over de overeenkomst tussen Turkije en Rusland over de S400-systemen geïnformeerd?

Vraag 7

Heeft de Amerikaanse kritiek op de aanschaf van S400-systemen van de Russische Federatie door Turkije iets opgeleverd?3

Vraag 8

Kunt u zich herinneren dat uw ambtsvoorgangers op 28 augustus 2017 schreven dat het «nagenoeg [is] uitgesloten dat een S-400 luchtverdedigingssysteem, dat mogelijk door Turkije wordt aangeschaft, zal worden geïntegreerd met NAVO-systemen en entiteiten»?4 Kan ook (nagenoeg) worden uitgesloten dat de S400-systemen, zodra deze in Turkse handen zijn, niet worden bediend door Russisch personeel? Zo nee, is deze zorg enkel door de VS of ook door andere verdragspartijen aangekaart?


X Noot
2

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 14 november 2017 (Documentnr. 2017D32412).

X Noot
4

Aanhangsel handelingen Tweede Kamer 2016–2017, nr. 2550


Indiener

Han ten Broeke (VVD)

André Bosman (VVD)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 3835 )

Publicatiedatum
15 Juni 2018Gerelateerd

Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

De dreiging van Rusland om het belastingverdrag met het Koninkrijk der Nederlanden op te zeggen en de gevolgen voor het Nederlandse mkb.

Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen

Het bericht ‘EU-exportsancties Rusland te onduidelijk’

Iran dat met ballistische raketten doelen heeft bestookt in Syrië

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl