Tweedemonitor / Kamervraag / Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en RuslandGezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11500

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland (ingezonden 15 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Turkey proposes Russia «joint production of S-500 missiles»»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Republiek Turkije een voorstel heeft gedaan aan de Russische Federatie om gezamenlijk S500-raketten – die onder andere ballistische raketten kunnen onderscheppen – te produceren?

Vraag 3

Heeft de NAVO, bijvoorbeeld bij monde van de secretaris-generaal, of NAVO-bondgenoten reeds gereageerd op het Turkse voornemen?

Vraag 4

Hoe verhoudt het Turkse voornemen zich tot in NAVO-verband gemaakte afspraken over ontwikkeling of productie van dergelijk materieel (met niet-bondgenoten)?

Vraag 5

Deelt u de zorg dat dergelijke samenwerking zowel de eenheid als de afschrikkingskracht van het NAVO-bondgenootschap zou kunnen ondermijnen?

Vraag 6

Kunt u zich herinneren dat de ambtsvoorganger van de Minister van Buitenlandse Zaken op 15 november 2018 in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de S400-systemen liet weten dat «Nederland noch de NAVO formeel [is] geïnformeerd over een overeenkomst met Rusland»?2 Zijn de NAVO en/of Nederland inmiddels wel over de overeenkomst tussen Turkije en Rusland over de S400-systemen geïnformeerd?

Vraag 7

Heeft de Amerikaanse kritiek op de aanschaf van S400-systemen van de Russische Federatie door Turkije iets opgeleverd?3

Vraag 8

Kunt u zich herinneren dat uw ambtsvoorgangers op 28 augustus 2017 schreven dat het «nagenoeg [is] uitgesloten dat een S-400 luchtverdedigingssysteem, dat mogelijk door Turkije wordt aangeschaft, zal worden geïntegreerd met NAVO-systemen en entiteiten»?4 Kan ook (nagenoeg) worden uitgesloten dat de S400-systemen, zodra deze in Turkse handen zijn, niet worden bediend door Russisch personeel? Zo nee, is deze zorg enkel door de VS of ook door andere verdragspartijen aangekaart?


X Noot
2

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 14 november 2017 (Documentnr. 2017D32412).

X Noot
4

Aanhangsel handelingen Tweede Kamer 2016–2017, nr. 2550


Indiener

Han ten Broeke (VVD)

André Bosman (VVD)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


descriptionAccess ( 3835 )

Publicatiedatum
15 Juni 2018Gerelateerd

Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen

Het bericht ‘EU-exportsancties Rusland te onduidelijk’

Iran dat met ballistische raketten doelen heeft bestookt in Syrië

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl