Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedtHet bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10844

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt (ingezonden 8 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Twee derde van 150 populaire websites overtreedt privacywet»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het onderzoek van de Consumentenbond waarin wordt geconcludeerd dat een grote meerderheid van de 150 bekende websites in Nederland de nieuwe privacywet overtreedt?

Vraag 3

Kunt u de reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigen dat de werkwijze van de onderzochte websites niet mag? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de prioriteitsafwegingen van de Autoriteit Persoonsgegeven en de Autoriteit Consument en Markt? Hoe beoordeelt u de berichtgeving van beide organisaties dat zij zich focussen op andere zaken respectievelijke andere toezichtprioriteiten?

Vraag 5

Wordt de Autoriteit Persoonsgegevens zo geen tandeloze tijger, gelet op het feit dat zij een kleine organisatie is en geen actie kan ondernemen? Zo ja, wat gaat u doen teneinde ervoor te zorgen dat de Autoriteit Persoonsgegevens beter haar taken kan uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u de berichtgeving van de Belastingdienst dat zij nog een jaar nodig heeft teneinde aan de privacyregels te voldoen? Hoe kan het dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft, terwijl er een lange voorbereidingstijd is geweest en tijdig bekend was gemaakt op welke wijze en wanneer de nieuwe privacywetgeving in werking zou treden?

Vraag 7

Op welke wijze waarborgt u een veilige omgang en verwerking van privacygegevens van belastingbetalers- en ontvangers, nu blijkt dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft teneinde aan de privacyregels te voldoen?

Vraag 8

Deelt u de mening dat overheidsorganisaties – zoals de Belastingdienst – het goede voorbeeld dienen te geven en ervoor moeten zorgen dat zij tijdig en volledig moeten voldoen aan de privacywetgeving? Zo ja, wat gaat u doen zodat organisaties als de Belastingdienst zo snel mogelijk gaan voldoen aan de wettelijke vereisten rondom de privacywetgeving? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 3709 )

Publicatiedatum
8 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht dat twee derde van 150 populaire websites de privacywet overtreedt

Het artikel ‘Burgemeesters: doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost’

Het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving.

De berichten ‘De schrikbarende stijging die niemand kan verklaren’ en ‘Verkeersanalyse provincie nutteloos door Privacywet’

De toegankelijkheid van gemeentelijke websites voor slechtzienden en slechthorenden

Het bericht dat overheden regels voor toegankelijke websites aan hun laars lappen

Het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'

Het bericht ‘Populaire games overtreden gokregels’Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10844

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër» en «Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS» (ingezonden 8 juni 2018).

Vraag 1

Kent u de berichten «Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër» en «Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS»?1

Vraag 2

Op welke wijze wordt gewaarborgd dat burgers, in dit soort situaties, meteen op adequate beveiliging kunnen rekenen?

Vraag 3

In hoeverre zijn meer van dit soort situaties bekend? Bent u bereid dit zorgvuldig te registreren?

Vraag 4

Hoe voorkomt u dat burgers zich, als gevolg van bedreiging en intimidatie, beperken in de vrijheid teneinde hun opvattingen te uiten? Bent u bereid met het oog op het voorkomen van dit risico extra in te zetten op opsporing van daders van bedreiging en intimidatie?

Vraag 5

Bent u bereid te komen tot een gerichte aanpak ter voorkoming van bedreiging en intimidatie uit jihadistische kring, in samenwerking met de lokale overheden? Bent u met het oog daarop eveneens bereid gericht te onderzoeken in hoeverre deze praktijken breder spelen, gelet op eerdere berichtgeving over situaties van bedreiging van ex-moslims?2


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2018 en 25 mei 2018.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1535


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Gert-Jan Segers (CU)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 3710 )

Publicatiedatum
8 Juni 2018Gerelateerd

De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’

De correctiebrief d.d. 18 oktober 2019 op brief Luchtvaart 15 oktober 2019

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Het bericht 'Steen door de ruit en dreigbrief Molukse wijk in Elst'

Het bericht dat Syrische vluchtelingen die christen zijn geweigerd worden in VN-opvangkampen

De berichten ‘Dreigbrief bezorgd bij meerdere moskeeën in Nederland’ en ‘Brandstichting bij moskee in aanbouw in Gouda’

Het artikel ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl