Tweedemonitor / Kamervraag / Minder snelle stijging van de AOW-leeftijdMinder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10745

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over minder snelle stijging van de AOW-leeftijd (ingezonden 7 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Actuarissen: AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67»1 en het artikel «AOW-leeftijd gaat te hard om te hoog»?2

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de uitspraken van de actuarissen, het Centraal Planbureau (CPB) en uw coalitiegenoot, het CDA, dat de stijging van de AOW-leeftijd momenteel te snel gaat?

Vraag 3

Klopt het dat de regering nu geld gaat besparen op de AOW ten opzichte van eerdere prognoses? Om welke besparingen gaat het in miljoenen euro’s, van 2019–2021? Hoe beoordeelt u deze besparingen op ouderen in tijden van economische voorspoed?

Vraag 4

Acht u het nog noodzakelijk om de AOW-leeftijd zo snel te laten stijgen, terwijl steeds meer mensen met moeite de AOW-leeftijd halen?

Vraag 5

Bent u bereid om de AOW-leeftijd minder snel dan nu te laten stijgen? Zo nee, waarom blijft u hieraan vasthouden terwijl steeds meer mensen in de problemen komen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat mensen zeker moeten zijn van een onbezorgde oude dag? Zo ja, wilt u ervoor zorgen dat mensen eerder kunnen stoppen met werk en langer van hun pensioen kunnen genieten? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Gijs van Dijk (PvdA)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


descriptionAccess ( 3705 )

Publicatiedatum
7 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken'

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd'

De uitzending van Radar over ANW-hiaatverzekeringen

Het bericht 'Werkgevers: ’Eerder AOW bij zwaar werk’’

WAO-aanvullingsprogramma’s

Leeftijdsontslag in het licht van het pensioenakkoord

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl