Tweedemonitor / Kamervraag / De beving bij WarderDe beving bij Warder

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10732

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de beving bij Warder (ingezonden 7 juni 2018).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de aardbeving bij Warder in de nacht van 4 op 5 juni 2018?1

Vraag 2

Wat is de oorzaak van deze beving? Welke relatie heeft deze beving tot de gasvelden?

Vraag 3

Zijn er schademeldingen? Zo ja, hoeveel en van elke aard?

Vraag 4

Deelt u de mening dat dit aantoont dat er ook bij kleine gasvelden wel degelijk sprake is van veiligheidsrisico’s? Kunt u dit toelichten?

Vraag 5

Erkent u dat het feit dat de NAM het risico op bevingen «zeer klein» noemt niets afdoet aan de risico’s en het gevoel van onveiligheid die optreden op het moment dat er bevingen plaatsvinden?2

Vraag 6

Bent u bereid bij de kleine gasvelden meer meetpunten te plaatsen opdat goed (toe)zicht is op alle bevingen die daar plaatsvinden?

Vraag 7

Geven deze bevingen u aanleiding ook de gaswinning uit de kleine gasvelden versneld af te bouwen? Kunt u dit toelichten?


Indiener

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 3695 )

Publicatiedatum
7 Juni 2018Gerelateerd

De beving bij Warder

De drie aardbevingen in Groningen de afgelopen week.

De gezondheidssituatie van veel Groningers in het aardbevingsgebied

Het bericht ‘Meer meten in aardbevingsgebieden’ waaruit blijkt dat er te weinig meetopstellingen in Noord-Holland zijn om aardbevingen door gaswinning goed te analyseren

Gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen

De aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl