Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10731

Vragen van de leden Weverling, ArnoRutte, Middendorp en Wörsdörfer (allen VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten» (ingezonden 7 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten»?1

Vraag 2

Kunt u zich vinden in de uitspraak van het Agentschap Telecom (AT) dat er haast gemaakt moet worden met een keurmerk voor veilige apparaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Eerder heeft u aangegeven dat u bezig bent met een keurmerk voor veilige apparaten, kunt u aangeven hoe dit proces vordert? Wanneer verwacht u een voorstel te kunnen doen?

Vraag 4

Deelt u de mening van het AT dat het CE-keurmerk als voorbeeld zou kunnen dienen voor een keurmerk voor veilige «slimme» apparaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wordt in de ontwikkeling van het keurmerk voor veilige apparaten ook nagedacht over hoe voor consumenten zo zichtbaar en duidelijk mogelijk kan worden gemaakt welke «slimme» apparaten veilig zijn en welke niet, aangezien dit volgens het AT vaak niet zichtbaar is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Ziet u voldoende kansen voor telecommunicatie- en internetproviders om hun netwerk af te speuren naar onveilige apparaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Vindt u het wenselijk dat bedrijven zelf met een keurmerk zouden komen, zoals het AT suggereert? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het snel en actief invoeren van een keurmerk voor «slimme» apparaten nodig is om innovaties, ontwikkelingen en ondernemerschap te stimuleren? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Arne Weverling (VVD)

Jan Middendorp (VVD)

Arno Rutte (VVD)

Martin Wörsdörfer (VVD)


Gericht

Mona Keijzer (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Raymond Knops (CDA)


Access ( 3692 )

Publicatiedatum
7 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

Het bericht ‘Ook ondernemingsraad politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk’.

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Het bericht 'Personeel Arduin slaat alarm'

De vele klachten van een buurt na de komst van een forensisch centrum

Het bericht 'DNB slaat negatief advies over renteverlaging in de wind'

Het bericht ‘'Terrorbuurman' slaat opnieuw toe, Kees D. zorgt dagelijks voor angst en overlast’

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl