Tweedemonitor / Kamervraag / Een recordaantal mensen bij schuldhulpverleningEen recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10597

Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening (ingezonden 6 juni 2018).

Vraag 1

Hoe verklaart u dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening heeft aangeklopt?1

Vraag 2

Wat zijn de oorzaken van deze groei en hoe beoordeelt u dit?

Vraag 3

Hoe kan het zijn dat er maar liefst 1,5 miljoen huishoudens problematische of risicovolle schulden hebben maar dat er daarvan slechts 94.000 geholpen worden door schuldhulpverlening?

Vraag 4

Wat gaat u doen om het percentage mensen met schulden dat geholpen wordt te verhogen? Wat is uw streefcijfer?

Vraag 5

Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen aankloppen bij een schuldhulpverlener en een schuldvrij bestaan na een Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)-traject? Wat gaat u doen om de doorlooptijd te verkorten? Wat is uw doelstelling in deze?

Vraag 6

Waarom verkoopt de ING schulden door aan schuldhandelaren? Heeft de ING beleid om op een maatschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met mensen in schulden?

Vraag 7

Bent u bereid de ING aan te spreken op het maatschappelijk verantwoord incasseren en op het niet meer doorverkopen van schulden?

Vraag 8

Vindt u dat de ING in dit geval haar zorgplicht tegenover de klant heeft verzaakt?

Vraag 9

Bent u bereid een verbod op de doorverkoop van schulden in te stellen conform het voorstel van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Hoeveel procent van de particuliere schulden wordt doorverkocht?

Vraag 11

Welke bureaus in Nederland houden zich bezig met het opkopen van schulden en hoeveel procent van de markt hebben zij in handen?

Vraag 12

Welke mogelijkheden zijn er om de akte van cessie, die bij de opkoop van schulden moet worden opgesteld, per opgekochte schuld geldelijk te gaan belasten?

Vraag 13

Gaat u zo spoedig mogelijk een einde maken aan de woekerpraktijken van incassobureaus en aan de doorverkoop van schulden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14

Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg over de brede schuldenaanpak op 14 juni 2018?


X Noot
1

EenVandaag, 29 mei 2018; Recordaantal mensen meldt zich bij schuldhulpverlening


Indiener

Jasper van Dijk (SP)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 3677 )

Publicatiedatum
6 Juni 2018Gerelateerd

Een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening

Het rapport 'Financiële problemen 2018'

ZZP-ers die nog steeds geweerd worden bij schuldhulpverlening

Het bericht ‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Zzp’ers zonder schuldhulp

BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl