Tweedemonitor / Kamervraag / Het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijnHet wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10595

Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn (ingezonden 6 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht Wethouders zijn nog altijd vooral wit»? 1

Vraag 2

Is het waar dat in de vorige raadsperiode, van 2014 tot 2018, circa 3 procent van de bijna 1.500 wethouders in Nederland een migratieachtergrond had?

Vraag 3

Is het waar dat op basis van de huidige onderhandelingen aangekoerst wordt op circa 2% wethouders met een migratieachtergrond?

Vraag 4

Welke verklaring heeft u voor deze achteruitgang, waar eigenlijk een vooruitgang verwacht mocht worden?

Vraag 5

Kunt u onderzoek laten doen naar de vraag waarom de gemeenteraden in Nederland niet in staat zijn om colleges te vormen, die een afspiegeling zijn van Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is volgens u een mogelijke verklaring hiervoor dat voor wethouderskandidaten alleen in het eigen directe netwerk wordt gekeken?

Vraag 7

Op welke manier zouden gemeenteraden verder kunnen kijken dan hun eigen old-boys-network? Op welke manier kunt u hieraan bijdragen?

Vraag 8

Op welke manier kan een quotumregeling hieraan een bijdrage leveren, analoog aan de 30%-regel, die in 2009 is ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek voor bepaalde vennootschappen?2

Vraag 9

Deelt u de mening dat ook de stadsbesturen een afspiegeling zouden moeten zijn van de hele samenleving? Zo ja, deelt u de mening, dat dit nu nog zeker niet het geval is en wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Kunt u in overleg treden met de VNG over het organiseren van een cursusaanbod en voorlichtingscampagnes, gericht op (onder andere lokale) politieke partijen, om hier verandering in te brengen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Hoe staat het op dit moment met de representativiteit van het burgemeestersbestand? Kunt u daar een cijfermatig overzicht van geven?

Vraag 12

Wat doet u om de representativiteit van het burgemeestersbestand te vergroten?


X Noot
2

Wetsvoorstel 31 763 tot wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen.


Indiener

Selcuk Öztürk (DENK)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


descriptionAccess ( 3670 )

Publicatiedatum
6 Juni 2018Gerelateerd

Het wethoudersbestand dat niet representatief blijkt te zijn

Het rapport over de belevingsvlucht Lelystad Airport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’

De correctiebrief d.d. 18 oktober 2019 op brief Luchtvaart 15 oktober 2019

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl