Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners’Het artikel ‘Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10590

Vragen van de leden Sneller (D66), Westerveld (GroenLinks), Van der Molen (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het artikel «Zó «helpt» de televisie kwetsbare tieners» (ingezonden 6 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Zó «helpt» de televisie kwetsbare tieners»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is in dit artikel als het gaat om het toezicht en de controle op de (publieke) omroep BNNVARA in deze?

Vraag 3

Bent u bereid samen met het College van Omroepen (CvO) en de NPO te bekijken hoe in de volgende Governancecode NPO een bepaling op te nemen die duidelijkere normen stelt voor gevallen zoals onderhavige, zeker als daarbij kwetsbare personen betrokken zijn, en de

Kamer te rapporteren over uw gesprek?

Vraag 4

Bent u bereid om samen met het CvO en de NPO te bekijken of de Ombudsman NPO ook de bevoegdheid kan krijgen om over niet-journalistieke programma’s te oordelen en de Kamer hierover te rapporteren?2


Indiener

William Moorlag (PvdA)

Joost Sneller (D66)

Lisa Westerveld (GL)

Stieneke van der Graaf (CU)


Gericht

Arie Slob (CU)


descriptionAccess ( 3676 )

Publicatiedatum
6 Juni 2018Gerelateerd

Het artikel ‘Zó ‘helpt’ de televisie kwetsbare tieners’

Het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

De televisie-uitzending ‘Liever dood dan vermist’

De regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

De televisie-uitzending van Rambam ‘Heel Holland coacht’

Het bericht ‘DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga terugdraaien’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl