Tweedemonitor / Kamervraag / Het vertrek van de NCGHet vertrek van de NCG

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10462

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Jetten (D66) en AgnesMulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het vertrek van de NCG (ingezonden 5 juni 2018).

Vraag 1

Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt?

Vraag 2

In hoeverre heeft de NCG nog een rol bij schadeafhandeling en complexe schades met de inwerkingtreding van het nieuwe schadeprotocol?

Vraag 3

In hoeverre heeft de NCG nog een rol bij versterking wanneer dat onafhankelijk wordt belegd?

Vraag 4

Hoe zorgt u ervoor dat de versterkingsopgave onafhankelijk wordt van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel middelen zijn besteed aan de NCG, zijn organisatie en het uitvoeren van zijn taken? Hoeveel van de middelen zijn direct terecht gekomen bij inwoners voor compensatie en versterking?

Vraag 6

Op welke termijn verwacht u dat de 2500 woningen met een versterkingsadvies thuis versterkt zijn? Welke capaciteit is daarvoor beschikbaar? Hoe gaat de u ervoor zorgen dat er geen ellenlange wachtlijst ontstaat van de nog te versterken woningen?

Vraag 7

Zijn er voldoende middelen beschikbaar voor de versterking van woningen en wie stelt die middelen ter beschikking?

Vraag 8

Kunt u ten aanzien van de knip tussen huizen met een advies thuis en mensen die nog een advies moesten ontvangen toelichten hoe het onderscheid is gemaakt en hoe hierover is gecommuniceerd? Hoever waren die adviezen die in de pijplijn zitten en kunt u ons schetsen hoe die procedure eruitzag op het moment dat u met uw voorgenomen besluit kwam?

Vraag 9

Hoe zorgt u dat de inwoners van Groningen net zo veilig zijn als in de rest van Nederland, dus uitgaande van een risico van 10–5?

Vraag 10

In hoeverre is de versterkingsopgave een aansprakelijkheidsvraagstuk zoals gesteld door de heer Alders?

Vraag 11

In hoeverre is de verdere uitvoering van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen geborgd?

Vraag 12

Bent u bereid met de regio om met een gedragen opvolging te komen om de vaart er bij de versterking in te krijgen?


Indiener

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Agnes Mulder (CDA)

Rob Jetten (D66)

Carla Dik-Faber (CU)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


descriptionAccess ( 3650 )

Publicatiedatum
5 Juni 2018Gerelateerd

De organisatie van de Nationaal Coördinator Groningen

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Het vertrek van de NCG

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen

Het interview op RTVNoord ‘Minister Eric Wiebes blikt terug’

Het vergeten hoekje van Opwierde

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl