Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport 'The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence'Het rapport 'The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10455

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport «The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence» (ingezonden 5 juni 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het rapport «The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence?»1

Vraag 2

Deelt u de conclusie van dit onderzoek dat huidige sanctieregimes vele zwakheden en inefficiënties vertonen op het gebied van sancties tegen seksueel geweld tegen vrouwen in conflictsituaties? Zo ja, wat betekent dat voor de Nederlandse inzet? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet u voor concrete actie op basis van de bevindingen van het rapport «The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence»? Kunt u specifiek ingaan op uw voorgenomen acties op de volgende bevindingen van het onderzoek:

  • van de 105 vermelde individuen op sanctielijsten staan er maar 16 op de lijst vanwege seksueel geweld;

  • er maar 1 sanctieregime is (dat voor de Centraal Afrikaanse Republiek) waarin seksueel geweld als een criterium op zichzelf is opgenomen;

  • seksueel geweld nog nooit als enige grond voor vermelding op sanctielijsten is gebruikt?

Vraag 4

Heeft u de bevindingen van dit rapport met uw Europese ambtsgenoten besproken? Zo nee, op welke termijn gaat u dat doen? Zo ja, zijn er in deze gesprekken afspraken gemaakt om in gezamenlijkheid maatregelen uit te werken om seksueel geweld in conflict effectiever te bestraffen in het kader van resoluties van de VN Veiligheidsraad?

Vraag 5

Bent u van plan om als lid van de VN Veiligheidsraad de bevindingen van dit rapport te bespreken binnen de raad, mogelijk samen met Europese leden van de Veiligheidsraad? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u mijn eerdere voorstel om te komen tot een wereldwijd, thematisch sanctieregime tegen seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in het licht van de bevindingen van dit onderzoek? Bent u bereid om u in te zetten voor een wereldwijd thematisch sanctieregime tijdens het lidmaatschap van Nederland van de VN Veiligheidsraad in het licht van de conclusies uit dit rapport? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

«The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence?» van Sophie Huvé van het Georgetown Institute for Women, Peace and Security d.d. maart 2018.


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 3651 )

Publicatiedatum
5 Juni 2018Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl