Tweedemonitor / Kamervraag / De problemen met de KamperlijnDe problemen met de Kamperlijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10363

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) en Ziengs (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de problemen met de Kamperlijn (ingezonden 4 juni 2018).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Prorail en overheid lijnrecht tegenover elkaar om nieuw station Zwolle»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de grote problemen met de slappe ondergrond en de lagere snelheid waarmee treinen moeten rijden waardoor station Zwolle Stadshagen dreigt te worden overgeslagen?2 3

Vraag 3

Welke partij is volgens u verantwoordelijk voor de problemen en wie zou er volgens u voor de kosten moeten opdraaien? Wat vindt u van de bevestiging van ProRail dat vooraf onvoldoende bodemonderzoek is gedaan en dat ProRail verantwoordelijk is?4 Ziet u voor uzelf een rol weggelegd in dit dossier, bijvoorbeeld vanuit uw toezichtsrol op ProRail?

Vraag 4

Op welke manier wordt in de komende periode met de Kamperlijn omgegaan, waarbij reizigers zo min mogelijk hinder ervaren? Is er een oplossing voor het stoppen op station Zwolle Stadshagen? Wat zijn de effecten van de verschillende scenario’s met betrekking tot de haalbaarheid, kosten en tijdsduur van verschillende maatregelen voor het verbeteren van de stabiliteit van de bodem onder de Kamperlijn? Voor welk scenario wordt gekozen?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat de door ProRail gedane suggestie (een extra machinist) geen oplossing biedt voor het eigenlijke probleem, te weten de zachte ondergrond?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u de opmerking van Keolis, dat stelt dat de door ProRail voorgestelde maatregel een gevaar kan opleveren voor de passagiers?

Vraag 7

Welke oplossing ziet u voor de problemen?

Vraag 8

Is het aannemelijk dat de problemen met een slappe ondergrond zich ook op andere trajecten voordoen? Zo ja, welke trajecten?

Vraag 9

Bent u bereid de vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018 te beantwoorden?


X Noot
1

Nos.nl, 1 juni 2018, «ProRail en overheid lijnrecht tegenover elkaar om nieuw station Zwolle» (https://nos.nl/artikel/2234549-prorail-en-overheid-lijnrecht-tegenover-elkaar-om-nieuw-station-zwolle.html)

X Noot
2

De Stentor, 26 mei 2018, «De grond onder het Kamperlijntje? Niemand die eraan dacht» (https://www.destentor.nl/kampen/de-grond-onder-het-kamperlijntje-niemand-die-eraan-dacht~a48c2ea0/)

X Noot
3

De Stentor, 31 mei 2018, «Is er nog hoop voor het Kamperlijntje?» (https://www.destentor.nl/regio/is-er-nog-hoop-voor-het-kamperlijntje~a10116ea/)

X Noot
4

Cobouw.nl, 11 januari 2018 «ProRail vergat bodem falende Kamperlijn te onderzoeken» (https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/01/prorail-vergat-bodem-falende-kamperlijn-te-onderzoeken-101256831)


Indiener

Stieneke van der Graaf (CU)

Erik Ziengs (VVD)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


descriptionAccess ( 3636 )

Publicatiedatum
4 Juni 2018Gerelateerd

De problemen met de Kamperlijn

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

De regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga terugdraaien’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl