Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Luchtmacht klaar voor bewapende drone’Het bericht ‘Luchtmacht klaar voor bewapende drone’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10358

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht «Luchtmacht klaar voor bewapende drone» (ingezonden 4 juni 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Luchtmacht klaar voor bewapende drone»?1

Vraag 2

Was u op de hoogte van een voorname medewerker van Commandant Luyt om de uitspraken, waarin het artikel aan gerefereerd worden, te doen?

Vraag 3

Is hierover met u overlegd?

Vraag 4

Heeft u hiervoor toestemming gegeven?

Vraag 5

Herinnert u zich de antwoorden op vragen over nut en noodzaak van de aanschaf van de MALE UAV (2016D20945), waarin uw voorganger op 24 mei 2016 stelde dat «de behoefte aan een MALE UAV [samenhangt] met het grote belang van actuele, gedetailleerde en gevalideerde inlichtingen»? Is dit nog steeds uw standpunt?

Vraag 6

Herinnert u zich dat uw voorganger vervolgens in hetzelfde antwoord stelde: «(z)oals eerder gemeld heeft de behoefte van Defensie echter geen betrekking op een bewapende MALE UAV»? Is dit nog steeds uw antwoord? Zo ja, vind u dat de commandant Luchtstrijdkrachten afwijkt van dit standpunt? Kunt u dit nader toelichten?

Vraag 7

Betekent het feit dat in de recentelijk gepubliceerde Defensienota het bewapenen van drones niet staat vermeld dat van het bewapenen van drones geen sprake is?

Vraag 8

Kunt u toelichten in welk opzicht de bewapening van de MALE UAV het verwerven van «actuele, gedetailleerde en gevalideerde inlichtingen» ondersteunt?

Vraag 9

Kunt u nader toelichten of het budgettair verantwoordelijk is om een inlichting-winnende MALE UAV te bewapenen met onder andere raketten die per stuk ongeveer 100.000 euro kosten?2

Vraag 10

Voorziet u ethische bezwaren voor het bewapenen van een MALE UAV? Hoe voorziet u de verantwoordelijkheidsvraag?

Vraag 11

Onderschrijft u de mening dat de inzet van bewapende MALE UAV door de Amerikaanse strijdkrachten lokale bevolkingen in conflictgebieden tegen het Westen keert en in sommige gevallen radicaal Islamitisch gedachtengoed bevordert?


X Noot
1

Luchtmacht klaar voor bewapende drone. (2018, 22 mei). De Telegraaf. Verkregen via: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2064961/luchtmacht-klaar-voor-bewapenende-drone

X Noot
2

Rockets galore. (2012, 29 september). The Economist. Verkregen via: https://www.economist.com/node/21563702


Indiener

Salima Belhaj (D66)


Gericht

Barbara Visser (VVD)


descriptionAccess ( 3634 )

Publicatiedatum
4 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Luchtmacht klaar voor bewapende drone’

Het bericht ‘Luchtmacht baas wil extra aandacht voor veiligheidscultuur na lekken’

De levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

Schiphol en Lelystad Airport

De inzet van Defensie in het ruimtevaartdomein

Aanhoudend gebruik chroom 6 bij de koninklijke Luchtmacht

De motie Belhaj c.s.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl