Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruikenHet bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10264

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken (ingezonden 1 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht dat de helft van de mbo’ers boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat dit op een onnodige en onwenselijke manier de kosten voor mbo’ers om te kunnen studeren doet toenemen?

Vraag 3

Worden er controles uitgevoerd om na te gaan of alles wat op de lijsten staat ook daadwerkelijk nodig is voor de betreffende mbo-opleiding? Zo ja, hoe vaak zijn deze controles en wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Om hoeveel en welke mbo-instellingen gaat het die schoolkosten voor boeken en materialen die niet of nauwelijks gebruikt worden in rekening brengen?

Vraag 5

Gaat u deze mbo-instellingen aanspreken op het feit dat zij onnodige schoolkosten in rekening brengen? Zo nee, waarom niet? Welke stappen gaat u dan wel zetten om onnodige schoolkosten te voorkomen?

Vraag 6

Kunt u het probleem van de onnodige schoolkosten meenemen in de handreiking voor schoolkosten die u voor de zomer beschikbaar stelt?

Vraag 7

Gaat de handreiking duidelijkheid verschaffen over wie voor welke schoolkosten moet betalen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over de resultaten van de monitor van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Hul (PvdA), ingezonden 1 juni 2018 (vraagnummer 2018Z10261).


Indiener

Peter Kwint (SP)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


descriptionAccess ( 3595 )

Publicatiedatum
1 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken

Zzp’ers zonder schuldhulp

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

Het bericht dat op de ene school de helft van de vmbo’ers door gaat naar de havo en op de nadere niemand

Het bericht ‘Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp’ers’

Het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl