Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruikenHet bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10261

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken (ingezonden 1 juni 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de antwoorden van de voormalige Minister van Bijsterveldt op de Kamervragen over extra bijdragen die regionaal opleidingscentra (roc’s) vragen in verband met opleidingsgebonden kosten1 en van de voormalige Staatssecretaris Dekker op Kamervragen over scholen die ouders onder druk zetten om schoolkosten te betalen die helemaal niet verplicht zijn?2

Vraag 2

Gaat u in uw beleid vervolg geven aan de manier waarop deze bewindspersonen stelling hebben genomen ten aanzien van schoolkosten? Zo ja, hoe gaat u dat dan gestalte geven? Zo nee, welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u in dit licht het onderzoek onder ruim 260.000 mbo'ers dat aantoont dat de helft van alle mbo-scholieren boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken?3

Vraag 4

Deelt u de mening dat het extra sneu is als mbo’ers schoolkosten moeten maken die eigenlijk totaal overbodig zijn?

Vraag 5

Wat gaat u in dezen ondernemen ten aanzien van zulke overbodige schoolkosten?

Vraag 6

Wat zijn de gevolgen van zulke schoolkosten voor de toegankelijkheid van het mbo?

Vraag 6

Wat is in dit verband uw reactie op de volgende stelling van de MBO Raad: «Scholen krijgen geen geld voor leermiddelen. Als scholen moeten gaan zorgen voor leermiddelen, moet de overheid daarvoor geld ter beschikking stellen.»4


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2964.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 144.

X Noot
3

«Helft mbo'ers moet spullen kopen die ze vervolgens niet gebruiken» (https://nos.nl/op3/artikel/2234333-helft-mbo-ers-moet-spullen-kopen-die-ze-vervolgens-niet-gebruiken.html)

X Noot
4

«Helft mbo'ers moet spullen kopen die ze vervolgens niet gebruiken» (https://nos.nl/op3/artikel/2234333-helft-mbo-ers-moet-spullen-kopen-die-ze-vervolgens-niet-gebruiken.html)


Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


descriptionAccess ( 3596 )

Publicatiedatum
1 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de helft van de mbo’ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht ‘MBO Raad waarschuwt: nieuwkomers moeten snelle toegang houden tot mbo’.

Het bericht dat ondanks extra geld mbo-docenten in de laagste salarisschaal terechtkomen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) aangaande criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl