Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoekenHet bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoeken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z10169

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoeken (ingezonden 31 mei 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kabinet meldt ernstige fouten in onderzoek naar darmkanker»?1

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat er zulke ernstige fouten zijn gemaakt bij dit onderzoek?

Vraag 3

Is bij u bekend hoe personen die door de fouten geen uitslag van het onderzoek hebben gekregen terugkijken op de wijze waarop zij daarover zijn geïnformeerd en verder begeleid zijn door betrokken instanties?

Vraag 4

Kunt u garanderen dat systemen nu zo zijn aangepast dat dit niet nogmaals kan gebeuren?

Vraag 5

Heeft u onderzocht of ook bij andere bevolkingsonderzoeken soortgelijke fouten kunnen optreden? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, bent u bereid een onderzoek uit te voeren?


X Noot
1

Telegraaf, 29 mei 2018


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)


descriptionAccess ( 3585 )

Publicatiedatum
31 Mei 2018Gerelateerd

Het bericht dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij darmkankeronderzoeken

De berichten ‘Honderden producten onterecht verkocht als biologisch’ en ‘5 vragen over fouten met biologische producten’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘ABN-AMRO-economen: bouw is miljarden kwijt door fouten’

Het bericht 'Overheidsalmanak staat bol van de fouten'

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Zorgorganisatie DeSeizoenen die de gedragscode voor de zorg schendt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl