Tweedemonitor / Kamervraag / Het stilleggen van een strafzaak omdat de voortgang door toedoen van het openbaar ministerie te traag verliepHet stilleggen van een strafzaak omdat de voortgang door toedoen van het openbaar ministerie te traag verliep

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09993

Vragen van de leden Van Oosten en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het stilleggen van een strafzaak omdat de voortgang door toedoen van het openbaar ministerie te traag verliep (ingezonden 30 mei 2018).

Vraag 1

Bent u ook onaangenaam verrast over het feit dat een strafzaak is stilgelegd doordat het te traag is verlopen?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan als maatschappelijke onaanvaardbare gedragingen, zoals dronken rijden, niet meer kunnen worden vervolgd door het te trage verloop van het proces?

Vraag 3

Over welke «planningsproblemen» spreekt de betreffende officier van justitie en welke stappen zijn gezet om deze problematiek op te lossen?

Vraag 4

Hoe kan het dat een strafproces zodanig traag verloopt dat een verdachte van twee misdrijven uiteindelijk helemaal niet meer kan worden vervolgd?

Vraag 5

Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat nogmaals strafzaken worden stilgelegd doordat beginselen van een behoorlijke procesorde in het geding zouden zijn?

Vraag 6

Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het wetgevingsoverleg op 20 juni 2018 over het jaarverslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen bij de bespreking van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de voorraad aan strafzaken bij het openbaar ministerie?


Indiener

Arno Rutte (VVD)

Foort van Oosten (VVD)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


descriptionAccess ( 3555 )

Publicatiedatum
30 Mei 2018Gerelateerd

Het stilleggen van een strafzaak omdat de voortgang door toedoen van het openbaar ministerie te traag verliep

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

De berichten ‘Hoe T-Mobile zichzelf in de voet schoot met omweg dataverkeer’ en ‘Klachten bij toezichthouder over traag internet bij T-Mobile‘

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl