Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Syrië komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over OntwapeningHet bericht dat Syrië komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09987

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Syrië komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening (ingezonden 30 mei 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat Syrië de komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening (UN Conference on Disarmament)?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat Syrië niet de morele autoriteit bezit om deze conferentie voor te zitten, gezien de inzet van chemische wapens door het Syrische regime?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat het Syrische voorzitterschap van deze conferentie de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties aantast? Op welke wijze kunnen dergelijke discutabele benoemingen voortaan voorkomen worden?

Vraag 4

Klopt het dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijke alternatieve opties onderzoekt of heeft onderzocht? Wat is hier het resultaat van?

Vraag 5

Bent u bekend met het feit dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten hun bedenkingen over het Syrische voorzitterschap hebben overgebracht?2

Vraag 6

Bent u bereid de bedenkingen omtrent het Syrische voorzitterschap van deze conferentie over te brengen aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Joël Voordewind (CU)

Bram van Ojik (GL)

Martijn van Helvert (CDA)

Han ten Broeke (VVD)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 3560 )

Publicatiedatum
30 Mei 2018Gerelateerd

Het bericht dat Syrië komende maand voorzitter is van de VN-Conferentie over Ontwapening

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl