Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen’Het bericht ‘Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09843

Vragen van de leden Van Oosten en ArnoRutte (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht «Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen» (ingezonden 29 mei 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen»?1

Vraag 2

Wat vindt u van dit initiatief? Welke bijdrage kan het leveren aan het voorkomen dat ruimtes veranderen in bijvoorbeeld een drugslab of wietkwekerij?

Vraag 3

Welke rol kunt u spelen in het uitrollen van dit initiatief door het hele land, zodanig dat particuliere eigenaren huurders op criminele antecedenten kunnen screenen?

Vraag 4

Herinnert u zich in dit verband het pleidooi (bijvoorbeeld tijdens het debat over de Begroting Justitie en veiligheid 2018) om een zogenaamd «stoplichtenmodel» te introduceren, waardoor particuliere eigenaren gewaarschuwd kunnen worden tegen potentiële criminele huurders?

Vraag 5

Welke stappen heeft u inmiddels gezet om dit te realiseren? Wat mogen we van u verwachten op dit punt?


X Noot
1

AD, 18 mei 2018


Indiener

Foort van Oosten (VVD)

Arno Rutte (VVD)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Sander Dekker (VVD)


Access ( 3532 )

Publicatiedatum
29 Mei 2018Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Gemeenten gaan huurders van boerenschuren screenen’

Huurders die na sloop/nieuwbouw niet terug kunnen naar hun oude plek.

Het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

Huurders met financiële problemen

Verworven rechten in de huurtoeslag

Huurders die in Appingedam vanuit een onveilig huis in een huis met gebreken komen

Maatwerk voor huurders bij Vestia

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl