Tweedemonitor / Kamervraag / De vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafvalDe vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09670

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de vergoeding van kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval (ingezonden 25 mei 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat grondeigenaren nu zelf op moeten draaien voor het opruimen van gedumpt drugsafval?1

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe de subsidieregeling voor het opruimen van gedumpt drugsafval in de afgelopen jaren werd vormgegeven, wat de bijdrage van het Rijk en de provincies was en hoeveel van deze regeling gebruik is gemaakt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat grondeigenaren zelf de kosten voor het opruimen van drugsafval voor hun rekening moeten nemen, terwijl zij niet in staat zijn om het te voorkomen?

Vraag 4

Is het uw voornemen om in overleg met de provincies met een structurele subsidieregeling te komen?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken van het overleg met de provincies?

Vraag 6

Kunnen grondeigenaren met terugwerkende kracht gebruik maken van een eventuele nieuwe regeling?

Vraag 7

Waarom is er destijds voor gekozen om slechts 50% van de gemaakte opruimkosten te vergoeden?

Vraag 8

Is het uw voornemen om met een eventuele nieuwe subsidieregeling een hoger percentage van de gemaakte kosten te vergoeden?


X Noot
1

De Stentor,25 mei 2018, Grondeigenaar moet zelf opruimen gedumpt drugsafval betalen (https://www.destentor.nl/veluwe/grondeigenaar-moet-zelf-opruimen-gedumpt-drugsafval-betalen~a5984177/)


Indiener

Chris Stoffer (SGP)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 3476 )

Publicatiedatum
25 Mei 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl