Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalenHet bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09648

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalen (ingezonden 25 mei 2018).

Vraag 1

Heeft u het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam gelezen waarin staat dat er 24-uursopvang voor illegalen komt?1

Vraag 2

Bent u bereid de plannen van de gemeente Amsterdam teneinde ruim 500 illegalen in de watten te gaan leggen tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u tevens bereid de andere tientallen gemeenten die aan illegalenopvang doen aan te pakken? Zo nee, waarom laat u zich steeds piepelen door gemeenten die het Nederlandse vertrekbeleid ernstig geweld aandoen?

Vraag 4

Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat daklozen in de vier grote steden slechter worden behandeld dan uitgeprocedeerde vreemdelingen die van de rechter te horen hebben gekregen dat zij Nederland moeten verlaten?2

Vraag 5

Kunt u ervoor zorgen dat illegalen niet worden beloond voor het negeren van hun vertrekplicht maar uit Nederland vertrekken en, voor zover dat nog niet gebeurt, worden vastgezet? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor asielzoekers, temeer daar u niet in staat bent afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Sietse Fritsma (PVV)


Gericht

Mark Harbers (VVD)


Access ( 3461 )

Publicatiedatum
25 Mei 2018
Gerelateerd

Het bericht dat Amsterdam 24-uursopvang gaat bieden aan illegalen

De problemen inzake het asielbeleid

De ongerustheid in Amsterdam rond de pilot landelijke vreemdelingen voorziening (LVV)

Het bericht dat Amsterdam krakende asielzoekers laat zitten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Illegalen die panden kraken

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat Amsterdam streeft naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl