Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘EU’s top watchdog slams Council secrecy’Het bericht ‘EU’s top watchdog slams Council secrecy’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09518

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «EU’s top watchdog slams Council secrecy» (ingezonden 24 mei 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «EU’s top watchdog slams Council secrecy»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het feit dat de Raad niet binnen de gestelde wettelijke termijn gereageerd heeft op het uiterst kritische rapport van de Europese Ombudsman over het gebrek aan transparantie in de Raad?

Vraag 3

Deelt u de mening dat wanneer de Europese Ombudsman een onderwerp aan de kaak stelt dat betrekking heeft op de Raad, zeker wanneer het zo’n belangrijk onderwerp betreft, de Raad hierop hoort te reageren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u verduidelijken of er nog een officiële reactie van de Raad zal volgen?

Vraag 5

Klopt het dat dit rapport in eerste instantie niet door de Raad besproken zou worden maar dat dit alleen is gebeurd (tijdens de Raadswerkgroep Informatie op 26 april) op initiatief van Nederland?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de Raad (of dat nu binnen de werkgroepen, in COREPER of op ministerieel niveau is) de rapporten van de Europese Ombudsman automatisch zou moeten bespreken als het rapport in kwestie de Raad betreft? Zo ja, welke acties neemt u hiertoe om er voor te zorgen dat dit in het gevolg wel gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u verduidelijken wat het antwoord van de Raad geweest is op de tijdens de Raadswerkgroep Informatie (26 april) gerezen vraag of er een bredere discussie over transparantie gevoerd zou moeten worden door de Raad? Indien het antwoord nee was, welke stappen neemt u om deze discussie wel te starten? Indien het antwoord ja was, wanneer zal deze discussie gaan plaatsvinden?

Vraag 8

Op welke manier en op welke momenten zal het kabinet in Brussel zich blijven inzetten voor een transparantere Raad?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Van Rooijen (50PLUS), ingezonden 22 mei 2018 (vraagnummer 2018Z09225).


Indiener

Kees Verhoeven (D66)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 3445 )

Publicatiedatum
24 Mei 2018Gerelateerd

Het bericht ‘EU’s top watchdog slams Council secrecy’

De Nederlandse kernwapentaak en de Duitse kernwapendiscussie

Repatriëringsdiscriminatie bij Nederlanders vanuit Marokko

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Het bericht ‘Statement of the Members of the European Council’

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Het bericht dat de huidige Voorzitter van de Raad van de Europese Unie wordt gesponsord door de gaslobby

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl