Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijnDe berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z09511

Vragen van de leden Tielen en El Yassini (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn (ingezonden 24 mei 2018)

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «ICT-studenten: wat wij leren is verouderd en leidt tot problemen»1 en «ICT-opleidingen op mbo ondermaats: studenten en bedrijfsleven ontevreden» inzake de ICT-opleidingen in hbo en mbo?2

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de in de berichten genoemde constateringen met betrekking tot de kwaliteit van ICT-opleidingen in hoger beroepsonderwijs (hbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Vraag 3

Deelt u de zorg dat de aansluiting tussen deze opleidingen en de arbeidsmarkt tekort schiet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er een urgent probleem is, gegeven enerzijds de groeiende arbeidsmarkttekorten in ICT en anderzijds de noodzaak van verbetering van de kwaliteit van de ICT-opleidingen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat goed opgeleide ICT’ers (mbo én hbo) van groot belang zijn voor Nederland, nu en in de toekomst?

Vraag 6

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de aanwas van ICT’ers zowel kwantitatief als kwalitatief op orde komt?


Indiener

Judith Tielen (VVD)

Zohair El Yassini (VVD)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


descriptionAccess ( 3442 )

Publicatiedatum
24 Mei 2018Gerelateerd

De berichten dat in hbo en mbo de ICT-opleidingen verouderd en ondermaats zijn

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht dat een op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert

Het bericht ‘Rechter moet tussenbeide komen bij ICT-ruzie binnen UWV’

Het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken

Een mogelijk ICT-fiasco bij het Rijk

Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus

Het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl