Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juniHet bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08681

2018Z08681

Vragen van de leden Becker en Koopmans (beiden VVD) aan de Ministers

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Justitie en Veiligheid en van

Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Turkse president Erdogan

campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en

parlementsverkiezingen in juni (ingezonden 15 mei 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Erdogan wil in buitenland campagne voeren

voor Turkse verkiezingen»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven of bij de Nederlandse overheid inmiddels bekend is waar en

wanneer de Turkse president voornemens is campagne te voeren voorafgaand

aan de verkiezingen in Turkije op 24 juni 2018?

Vraag 3

Herinnert u zich de ongeregeldheden in Rotterdam in 2016 in reactie op de

coup in Turkije en de onrust die ontstond toen in 2017 de komst van een

Turkse Minister naar Nederland werd aangekondigd?

Vraag 4

Deelt u de mening dat alles in het werk gesteld moet worden – mocht de

Turkse president voornemens zijn campagne te voeren in Nederland – dit (in

samenwerking met het lokaal gezag) te voorkomen, zeker met het oog op het

voorkomen van verstoring van de openbare orde? Zo nee, wat staat daaraan

in de weg?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Turkije middels herhaaldelijke

beïnvloeding in Nederland met politieke standpunten die niet gericht zijn op

een open democratie, buitenlandse conflicten naar Nederland exporteert, de

zogeheten Turkse lange arm in stand houdt en daarmee integratie tegenwerkt?

Vraag 6

Welke mogelijkheden ziet u, bijvoorbeeld middels het formuleren van een

contrastrategie2

, om Turkse bemoeienis jegens Nederlanders met een Turkse

achtergrond tegen te gaan?

Vraag 7

Bent u bekend met de beschrijving in vermeld nieuwsartikel dat het in

Duitsland bij wet verboden is voor politici van buiten de Europese Unie om

binnen drie maanden voorafgaand aan verkiezingen campagne te voeren en

zou u hierop kunnen reflecteren?

Vraag 8

In hoeverre zou dergelijke wet- en/of regelgeving ook in Nederland denkbaar

kunnen zijn?

Vraag 9

Bent u bereid om onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van dergelijke

wetgeving om zo naast het lokaal gezag ook de regering meer instrumenten

in handen te geven teneinde ongewenste (campagne)bezoeken te voorkomen?

Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Bent u bereid om in de hierboven verzochte verkenning te putten uit

aanknopingspunten in wet- en regelgeving van andere Europese lidstaten,

bijvoorbeeld Duitsland of Oostenrijk, teneinde vaart te maken ongewenste

bezoeken van politici tegen te kunnen gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Wanneer kan de Kamer het hierboven verzochte onderzoek tegemoetzien?

1 https://www.nu.nl/buitenland/5233826/erdogan-wil-in-buitenland-campagne-voeren-turkseverkiezingen.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl