Tweedemonitor / Kamervraag / De lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)De lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08679

2018Z08679

Vragen van de leden Leijten en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van

Financiën over de lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van

de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (ingezonden 15 mei 2018).

Vraag 1

Is het waar dat er door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de

Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt gepleit voor behoud van de hogere

vergoeding voor de bestuurder van de AFM en ook voor een nog te

benoemen toekomstige bestuurder?1

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke momenten de hogere beloning ter sprake is

gekomen en wie die ter sprake bracht?

Vraag 3

Heeft er correspondentie (brieven en/of e-mails) over de beloning van de

bestuurder(s) plaatsgevonden? Zo ja, kunt u deze correspondentie naar de

Kamer sturen?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de vraag voor een hogere vergoeding? Gaat die er ook

komen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Welke gronden zijn er om voor de huidige bestuurder een hogere vergoeding

te betalen? Brengt zij zoveel expertise en overwicht in de sector met zich

mee? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Vindt u het ook een verkeerd signaal dat bij de toezichthouder op de

financiële markt iemand bestuurt die meer wil verdienen dan de wettelijke

normering? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Is de beloning voor de Raad van Toezicht hoger omdat de bestuursvoorzitter

een hogere vergoeding krijgt dan de wettelijke normering van 187.000 euro?

Vraag 8

Heeft de beloningskwestie een rol gespeeld in de late herbenoeming van de

huidige bestuursvoorzitter?2 Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Kunt u aangeven waarom de herbenoeming van de bestuurder pas acht

dagen voor het verstrijken van de termijn bekend is gemaakt?

Vraag 10

Is bij het aanzoeken van nieuwe leden van de Raad van Toezicht gericht aan

de heer Van Rijn gevraagd of hij wilde toetreden tot deze raad?3

Vraag 11

Erkent u dat, als de Raad van Toezicht zelf een profielschets maakt en daarna

mensen laat aanzoeken door een headhuntersbureau, het risico op een

benoeming in het bekende bestuurlijke circuit op de loer ligt? Zo ja, welke

mogelijkheden ziet u om het old boys netwerk te doorbreken bij dit soort

benoemingsprocedures?

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2021305/groen-links-is-nu-grootkapitaal-links

2 https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/mrt/herbenoeming-merel

3 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1286


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl