Tweedemonitor / Kamervraag / De steekpartij in Den HaagDe steekpartij in Den Haag

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08467

2018Z08467
Vragen van de leden Van Toorenburg en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de steekpartij in Den Haag (ingezonden 9 mei 2018).

Vraag 1
Kent u de artikelen «Dader steekpartij Den Haag komt uit Syrië»1 en «Kramp rondom de steek-Syriër?2

Vraag 2
Kunt u aangeven waarom er direct geconcludeerd wordt dat deze steekpartij is veroorzaakt door verward gedrag, nu in het artikel is te lezen dat de dader van deze steekpartij bij de politie en andere hulpdiensten bekend was vanwege verward gedrag? Worden er nog andere motieven voor deze daad onderzocht?

Vraag 3
Wat is de asielstatus is van de verdachte die volgens het artikel afkomstig is uit Syrië? Was bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere overheidsinstantie reeds bekend dat deze persoon gewelddadig gedrag kon vertonen? Is in dit individuele geval sprake geweest van begeleiding bij de inburgering in verband met verward gedrag? Zo ja, hoe kan het dan dat deze persoon drie mensen neersteekt, terwijl overheidsinstanties weten van zijn verwarde gedrag? Wat is er bij dit voorval misgegaan? Kunt u daarbij ook ingaan op eerdere voorvallen van deze persoon, zover bekend bij politie?

Vraag 4
Kunt u aangeven of er begeleiding is voor asielzoekers met verward gedrag? Zo ja, waaruit bestaat die begeleiding? Is er sprake van een samenwerking in integraal verband? Heeft de politie beschikking over informatie uit een eventueel begeleidingstraject? Hoe wordt die begeleiding georganiseerd?

Vraag 5
Kunt u in algemene termen aangeven wat de huidige stand van zaken is van het beleid rondom personen met verward gedrag? Is er bij de begeleiding van personen met verward gedrag sprake van specifieke problematiek rond asielzoekers? Zo ja, hoe wordt die problematiek aangevlogen?

1 https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2018/05/dader-steekpartij-den-haag-komt-uitsyrie>
2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2009555/kramp-rondom-de-steek-syrier


Gerelateerd

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt’

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’

Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

De steekpartij in Den Haag

De steekpartij op klaarlichte dag bij het asielzoekerscentrum in Arnhem

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Verwarde personen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl