Tweedemonitor / Kamervraag / De sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebiedDe sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08374

2018Z08374
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied (ingezonden 7 mei 2018).

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat Israël, als onderdeel van een grotere operatie, drie door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied heeft gesloopt?1 Wat zijn de precieze feiten?

Vraag 2
Wat zijn de gevolgen voor de lokale bevolking van deze sloop door de bezettende macht?

Vraag 3
Hoe heeft u Israël aangesproken op deze sloop van door Nederland gefinancierde watersystemen? Is geëist dat schade wordt vergoed? Hoe heeft Israël gereageerd?

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat indien Israël doorgaat met het slopen van ontwikkelingsprojecten in bezet Palestijns gebied dat verdergaande gevolgen dient te hebben? Zo nee, waarom niet?

1 Israël sloopt «Nederlandse» watertanks, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/02/westelijkejordaanoever-israel-sloopt-nederlandse-watertanks-a1601580, 2 mei 2018.


Gerelateerd

De sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

Vernietiging van Europees gefinancierde projecten in Palestina

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’

Nederlandse projecten in bezet Palestijns gebied die door Israël zijn gesloopt

Het bericht dat Israël Nederlandse projecten op de Westelijke Jordaanoever sloopt

Een VN-lijst met bedrijven die actief zijn in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl