Tweedemonitor / Kamervraag / De financiering van broodcampagne door de EUDe financiering van broodcampagne door de EU

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08364

2018Z08364 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de financiering van broodcampagne door de EU (ingezonden 4 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat de campagne ter bevordering van brood «Brood een goed verhaal» en de website brood.net deels wordt gefinancierd door de Europese Unie? Zo ja, waaruit blijkt dat de sector niet in staat is haar campagnes te voeren?1

Vraag 2
Erkent u dat het raar klinkt dat er in de reclame wordt gesproken over «brood uit Europa, een goed verhaal»? Welk brood is «Europees» – en dus niet streek- of landgebonden – te noemen?

Vraag 3
Verkeert de broodsector in Nederland en België dusdanig in de problemen dat deze driejarige promotiecampagne met meer dan 5 miljoen euro ondersteund moet worden door de Europese Unie? Kunt u uw antwoord toelichten?2

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat de Europese Unie nu reeds zeer veel geld besteedt aan ondersteuning van producenten in landbouw en veeteelt en de bevordering van de afzet van hun producten dat medefinanciering van promotieprogramma’s niet nodig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Vindt u dat het steunen van een broodcampagne een goede besteding van Europese middelen is? Zo ja, erkent u dat het uiteindelijk de belastingbetaler is die deze promotiecampagne financiert? Zo nee, wat gaat u hiertegen ondernemen?

1 https://www.brood.net/broodgoedverhaal
2 http://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2018/2/eu-financiert-campagne-brood-goedverhaal-10145850


Indiener

Renske Leijten (SP)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 3191 )

Publicatiedatum
4 Mei 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl