Tweedemonitor / Kamervraag / De Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijnDe Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08078

2018Z08078
Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn (ingezonden 30 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat ruim veertig Britse bedrijven binnen zeven jaar het gebruik van overbodig plastic verpakkingsmateriaal willen stoppen?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op de ambitie die het in Groot-Brittannië opgestelde convenant kent? Acht u deze ambitie reëel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat is uw reactie op de oproep van de Britse convenantopstellers dat hun plan internationale opvolging verdient?

Vraag 4
Hoe verhoudt deze Britse ambitie volgens u zich tot de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie waarmee de regering wordt opgeroepen concrete doelstellingen te formuleren voor minder verpakkingsmateriaal?

Vraag 5
Deelt u de opvatting dat een internationaal gelijk speelveld essentieel is om de vervuiling van plastics tegen te gaan? Zo ja, gaat u hierover in gesprek met uw Britse en Europese collega’s?

1 NOS.nl, 26 april 2018, Britse bedrijven gaan onnodig plastic aanpakken (https://nos.nl/artikel/2229073-britse-bedrijven-gaan-onnodig-plastic-aanpakken.html).


Gerelateerd

De Britse ambitie om binnen zeven jaar van overbodig plastic verpakkingsmateriaal af te zijn

Het onderzoek ‘Aanwijzingen voor herkomst onbekend deel plastic soep’ uitgevoerd door het Burgercollectief Dreumelse Waard

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De kritiek van de Algemene Rekenkamer op het plastic afvalbeleid van het kabinet.

Het bericht ‘Plastic theezakjes blijkt bron van micro plastic’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het artikel ‘Akkers vervuild door plastic in compost: “Te veel rotzooi in de gft-bak”’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl