Tweedemonitor / Kamervraag / Het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ersHet kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07804

2018Z07804
Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers (ingezonden 25 april 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Metaalsector: «mkb-ers kunnen de innovatierace niet bijhouden»»?1

Vraag 2
Bent u het eens met de branchekoepel Metaalunie dat de maakindustrie zo snel digitaliseert en robotiseert dat veel toeleveranciers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) het tempo niet meer op eigen kracht kunnen bijbenen? Zo ja, waar ligt dit aan?

Vraag 3
Bent u het eens met de branchekoepel Metaalunie dat Nederland alle stimuli richt op productinnovatie terwijl de echte achilleshiel procesinnovatie is?

Vraag 4
Vindt u dat door de energietransitie en schaarste aan personeel procesinnovatie belangrijker is geworden voor Nederland in vergelijking met 2016?

Vraag 5
Bent u het eens met de branchekoepel Metaalunie dat de criteria voor innovatiesubsidie dringend moeten worden verruimd om het mkb in de race te houden omdat er anders te veel gaten in de productieketen vallen en Nederland achterop raakt op landen zoals Duitsland en België? Zou u dit antwoord kunnen toelichten?

Vraag 6
Bent u bereid om bij de evaluatie van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) de aanscherpingen op het gebied van procesinnovatie die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn in de WBSO te evalueren?

Vraag 7
Zou Invest-NL er mede aan kunnen bijdragen dat mkb’ers de innovatierace kunnen bijhouden? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 8
Hoe kan worden voorkomen dat het mkb terugschrikt voor de hoge en riskante investeringen die gemoeid zijn met de modernisering van werkprocessen en productiemiddelen?

1 https://fd.nl/economie-politiek/1251182/metaalsector-mkb-ers-kunnen-de-innovatierace-nietbijhouden)


Gerelateerd

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het kunnen bijhouden van de innovatierace door mkb’ers

Het bericht dat het onderzoek naar de groei van vliegveld Rotterdam rammelt

Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

Het bericht 'Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Zzp’ers zonder schuldhulp

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl