Tweedemonitor / Kamervraag / De hoogte van de beltarieven bij UWVDe hoogte van de beltarieven bij UWV

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07542

2018Z07542
Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van de beltarieven bij UWV (ingezonden 20 april 2018).

Vraag 1
Deelt u de mening dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW) de mensen die gebruik maken van haar diensten als klant ziet?1

Vraag 2
Bent u bekend met de COPC-certificering die UWV als enige overheidsorganisatie ter wereld heeft en waar UWV trots op is, omdat UWV efficiënt werkt, lage kosten en een hoge klanttevredenheid belangrijk vindt?2

Vraag 3
Herinnert u zich de Kamerbrief waarin wordt aangegeven dat handelaren die een telefoonnummer openstellen voor consumenten, zodat deze per telefoon met de handelaren contact kunnen opnemen over de tussen hen gesloten overeenkomsten, de consumenten voor dergelijke telefonische contacten niet meer in rekening brengen dan het basistarief?3

Vraag 4
Deelt u de mening dat het vreemd is dat handelaren geen extra tarief mogen rekenen met een klant die al afhankelijk van hen is en UWV dat wel doet ten opzichte van hun klanten?4

Vraag 5
Bent u bereid het UWV op te dragen de beltarieven aan te passen zodat klanten van UWV ook niet meer dan het basistarief, door UWV gebruikelijke belkosten genoemd, hoeven te betalen? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/organisatie/detail/onderdelen/klant-en-service
2 https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2017/uwv-klantencontact-voor-de-10e-keercopc-gecertificeerd.aspx
3 Kamerstuk 27 879, nr. 59
4 https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/contact/detail/telefoon/toelichting-belkosten


Gerelateerd

De hoogte van de beltarieven bij UWV

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten ‘Langdurig werklozen vaak onvindbaar systemen UWV’ en ‘Werkloze is te anoniem’

Data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

De last onder dwangsom werkgeversportaal UWV

Nieuwe fraude met UWV-uitkeringen

Het bericht dat keuringen voor de WIA en Wajong telefonisch worden afgehandeld.

De artikelen ‘Data arbeidsbeperkte werkzoekenden ontbreken massaal bij UWV’ en ‘UWV-manager Astrid Hendriks legt uit hoe de onlinekaartenbak mislukte’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl