Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’Het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06945

2018Z06945 Vragen van het lid Geluk-Poortvliet (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’(ingezonden 13 april 2018)

1
Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’? 1)

2
Deelt u de mening dat de samenhang van ensembles, waarbij roerend en onroerend erfgoed een geheel vormen, van groot belang is?

3
Is het Vredespaleis opgenomen op een lijst met 72 toonaangevende interieurensembles die in het kader van de Erfgoedwet bescherming verdienen? Zo ja, welke bescherming biedt opname op deze lijst?

4
Is het waar dat in 2014, bij de herinrichting van het Vredespaleis. met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is afgesproken dat de voorwerpen geregistreerd, gedocumenteerd en opgeslagen zouden worden?

5
Bent u bereid maatregelen te nemen om te voorkomen dat interieurstukken uit het Vredespaleis geveild zullen worden?

1) https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/?bericht=524


Gerelateerd

Het bericht ‘Heemschut is verbijsterd over veiling stoelen Vredespaleis’

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht ‘Zorgen over Buma State Leeuwarden nemen toe’

Het bericht ‘Vrijwillige brandweer onder druk: 'Geluk als we met zes man uitrukken'’

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

Tientallen illegale slaapplekken voor arbeidsmigranten

Kraanwatercrisis door loden leidingen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl